The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
001 Multimedia Fusion Backup File Tệp nhà phát triển