The X

5 tệp sử dụng phần mở rộng 001

.001

Fax File

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Tập tin ảnh fax được tạo ra bởi các thiết bị fax và các chương trình phần mềmcó thể chứa hình ảnh của trang đầu tiên của máy fax đa trang, trong khi các trang sau sử dụng phần mở rộng "002,"003,"v.v.dùng để lưu dữ liệu hình ảnh từ máy fax nhận được.

001 (Fax File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E19 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.001

Multimedia Fusion Backup File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Hỗ trợ một tập tin (MFA) được tạo với tập tin đa truyền thông Fusion, một chương trình phát triển trò chơitạo ra bởi tính năng tự động dự trữcho phép dự án được phục hồi trong trường hợp tập tin gốc bị hỏng hay bị xoá vô tình.

sự miêu tả:

Chú ý: Liên kết đa phương có thể tạo ra nhiều tập tin sao lưu với các phần mở rộng « 12h », v. tùy thuộc vào số bản sao đã được chọn trong chương trình thích.

001 (Multimedia Fusion Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E20 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.001

Norton Ghost Disk Backup

Phân loại:tập tin sao lưu
sao lưu một đĩa cứng do Norton Ghost tạo ratạo khi một bản sao lưu được chia thành nhiều tập tin do giới hạn kích cỡ tập tin 2GB trong DOSnhững phần khác của bộ hỗ trợ tách có phần mở rộng "002," hay vân vân.

sự miêu tả:

Chia các bản sao lưu đã tạo ra với Norton Ghost còn bao gồm cả một tập tin.GHO, mà chứa thông tin về các tập tin sao lưu và cần thiết để phục hồi dữ liệu sao lưu. Chú ý: Norton đã được đổi tên là Ghost Solution Suite.

001 (Norton Ghost Disk Backup) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E18 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.001

Snes9x Slot 2 Saved State

Phân loại:Tệp trò chơi
Lưu trạng thái trò chơi do Snesz9x, một "Super Nintendo Entertainment System (SNEs) mô phỏngcó một hình chụp được lưu trong lần thứ hai trong chín khe (giờ 1-9).dùng để lưu và nạp thanh NFS, mô phỏng độ chơi.

sự miêu tả:

Tiết kiệm các khe cửa trò chơi 1-9 tương ứng với tập tin với phần mềm "000" thông qua "009" trong phiên bản cửa sổ Snens9x.Các tập tin của họ được đặt tên bằng tên đầu thoại, sau đó là phần mở rộng của ổ đĩa.Ví dụ, GamaA khoảnh khắc 2 sẽ được đặt tên là GameA.001. Các trạng thái đã lưu được lưu trong thư mục Lưu của cài đặt Snes9x.Ở phiên bản Mac của Snes9x, các bang đã lưu sử dụng phần mở rộng.FRZ (bang đóng băng). Chú ý: không giống một trạng thái đã lưu game thường, mà chỉ có thể được tạo tại một số điểm trong trò chơi, tập tin nhanh chóng được tạo ra lúc nào trong lúc chơi.

001 (Snes9x Slot 2 Saved State) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E21 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.001

Split Archive File

Phân loại:tập tin sao lưu
Một tập tin là tập tin đầu tiên của một kho lưu trữ bị chia rẽ được tạo ra với các tiện ích tập tin khác nhau.Nó được dùng để chia các kho lưu trữ lớn ra các hồ sơ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.Tập tin nhanh nhạy sẽ được dùng để lưu tập tin vào nhiều thiết bị lưu trữ, như USB hay CD, hoặc để tạo những thiết bị gắn thư điện tử nhỏ hơn.

sự miêu tả:

Một tập tin là một phần của kho lưu trữ lớn hơn, có nghĩa là sẽ có ít nhất một kho lưu trữ tách ra liên quan đến tập tin.Mỗi phần của kho lưu trữ bị tách được cấp một phần mở rộng số đang tăng, là.002, 003, v.v. GHI CHÚ: Chương Trình như 7-Zip dùng mở rộng hợp chất cho các kho lưu trữ riêng.Ví dụ, 7-Zip đã tạo ra các kho lưu trữ riêng với phần mở rộng.7Z.nhanh.

001 (Split Archive File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E17 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。