The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
TAF ADRIFT Text Adventure File Tệp trò chơi
TAP Tap Tap Revenge Tap File Tệp trò chơi
TBM Toribash Mod File Tệp trò chơi
TD4 RollerCoaster Tycoon Track File Tệp trò chơi
TD6 RollerCoaster Tycoon Track Design File Tệp trò chơi
TDB Transcendence Game Data File Tệp trò chơi
TDT Sim Tower Game File Tệp trò chơi
TED Alamo Map File Tệp trò chơi
TED Tribes 2 Game Data File Tệp trò chơi
TEX0 Wii Texture File Tệp trò chơi
TFR TIE Fighter Pilot File Tệp trò chơi
TIC TIC-80 Game Cartridge File Tệp trò chơi
TIGER Tomb Raider Game Data Archive Tệp trò chơi
TIL CTGP Revolution Texture Archive Tệp trò chơi
TIM The Incredible Machine Level Tệp trò chơi
TJA Taikojiro Song Map File Tệp trò chơi
TJC Taikojiro Song Map Sequence File Tệp trò chơi
TKR Tinker Custom Level File Tệp trò chơi
TLK BioWare Aurora Engine Talk Table File Tệp trò chơi
TMD Nintendo Title Metadata File Tệp trò chơi
TMOD Terraria Mod File Tệp trò chơi
TOC World of Warcraft Add-on Table of Contents File Tệp trò chơi
TOR Star Wars: The Old Republic Asset File Tệp trò chơi
TP4 RollerCoaster Tycoon Track Picture File Tệp trò chơi
TPL Wii Image File Tệp trò chơi
TRIM.3DS Trimmed 3DS ROM Tệp trò chơi
TRIM.CIA Trimmed CTR Importable Archive Tệp trò chơi
TRK Pacific Fighters Offline Track File Tệp trò chơi
TS4SCRIPT The Sims 4 Script Archive Tệp trò chơi
TSC Cave Story Script Tệp trò chơi
TTARCH Telltale Games Archive Tệp trò chơi
TTL AGT Game Title File Tệp trò chơi
TTM Tower Toppler Mission File Tệp trò chơi
TUT Children of the Nile Tutorial File Tệp trò chơi
TWT Carmageddon 2 Data File Tệp trò chơi
TZARC Trainz Archive Tệp trò chơi