The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
FAR The Sims Archive File Tệp trò chơi
FBRB Battlefield Bad Company 2 Data File Tệp trò chơi
FC1 FCEUX Save State File Tệp trò chơi
FC2MAP Far Cry 2 User Map Tệp trò chơi
FCE Need for Speed Mesh File Tệp trò chơi
FCM fCraft World File Tệp trò chơi
FCS FCEUX Save State File Tệp trò chơi
FDS Nintendo FDS ROM Tệp trò chơi
FF Call of Duty 4 Fast File Tệp trò chơi
FFD FATE Saved Game Tệp trò chơi
FGD Forge Game Data File Tệp trò chơi
FILA Aleph One Replay File Tệp trò chơi
FILM_CPK Sega FILM Multimedia File Tệp trò chơi
FL Freelancer Saved Game File Tệp trò chơi
FLASH Frictional Games Flashback File Tệp trò chơi
FLD YSFLIGHT Field File Tệp trò chơi
FML WWE RAW Character File Tệp trò chơi
FNTA Aleph One Font File Tệp trò chơi
FOMOD Fallout Mod Archive Tệp trò chơi
FORGE Assassin's Creed Game Data File Tệp trò chơi
FOS Fallout 3 Saved Game Tệp trò chơi
FOX Furcadia Art File Tệp trò chơi
FPG FPS Creator Game Project File Tệp trò chơi
FPID FPS Creator AI Wizard Data File Tệp trò chơi
FPK Civilization 4 Data File Tệp trò chơi
FPMB FPS Creator Mab Buffer File Tệp trò chơi
FPMO FPS Creator Map Overlay File Tệp trò chơi
FPOP Spider-Man: Shattered Dimensions Saved Game Tệp trò chơi
FPP FPS Creator Prefab File Tệp trò chơi
FPS FPS Creator Segment File Tệp trò chơi
FRC FS Recorder File Tệp trò chơi
FREECELLSAVE-MS Microsoft FreeCell Saved Game Tệp trò chơi
FRM Fallout Graphics File Tệp trò chơi
FRW RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Effects File Tệp trò chơi
FRZ Snes9x Saved State Tệp trò chơi
FS2 FreeSpace 2 Saved Mission File Tệp trò chơi
FSG FreeCol Saved Game File Tệp trò chơi
FSM FreeSpace Mission File Tệp trò chơi
FSSAVE Flight Simulator Save File Tệp trò chơi
FST Crazy Machines 2 Object File Tệp trò chơi
FTC Dream League Soccer Asset File Tệp trò chơi
FTL Faster Than Light Mod File Tệp trò chơi
FUK Postal 2 Map File Tệp trò chơi
FWD RollerCoaster Tycoon 3 Fireworks Display File Tệp trò chơi
FXT Grand Theft Auto Fake Text File Tệp trò chơi