The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng VDI

.VDI

StepMania Debug Resource File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin được dùng bởi Stepmania, một chương trình nhảy đồng điệu mà bao gồm cả sự hỗ trợ cho các màn múa.chứa thông tin sửa lỗi được dùng để thông báo chương trình sụp đổ ở Windows;được cất giữ theo dạng nhị phân và thường có tên tập tin Stepmania.vdi.

VDI (StepMania Debug Resource File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E10247 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VDI

VirtualBox Virtual Disk Image

Phân loại:tệp hình ảnh đĩa
Định dạng ổ cứng ảo được dùng bởi Oracle VM Virtubox, một chương trình đọc tự động màn hình nền mở nguồn;có thể được lắp như một cái đĩa cứng trên những platform Mac, Windows và Unix;cho phép người dùng chạy chương trình viết cho các hệ điều hành khác nhau trong môi trường ảo tốc độ cao.

sự miêu tả:

Sun Microsystems acquired xVM VirtualBox from innotek in early 2008. Subsequently, Oracle acquired Sun Microsystems in 2010 and now develops VM VirtualBox.

VDI (VirtualBox Virtual Disk Image) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E10245 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VDI

Virtuo CD Manager Disk Image

Phân loại:tệp hình ảnh đĩa
Bản sao chính xác, hay ảnh, của một CD được tạo ra với Trình Quản lý CD Virtuo.

VDI (Virtuo CD Manager Disk Image) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E10246 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。