The X

Mã hóa / giải mã AES

Công cụ mã hóa và giải mã AES trực tuyến. AES sử dụng hệ thống mật mã khối đối xứng và độ dài khóa hỗ trợ 128/192 / 256bits. Khi độ dài khóa người dùng không đủ, nền tảng sẽ tự động điền nó bằng 0x00. Điều này cũng đúng với IV, được tự động điền và phần dư thừa sẽ bị bỏ qua. Khi mã hóa, dữ liệu bản rõ sẽ được nhóm thành 16byte và nếu nhỏ hơn 16byte, nó sẽ được điền bằng các ký tự PADDING cụ thể (chẳng hạn như PCKS7), vì vậy đoạn cuối cùng của bản mã có thể khác nhau đối với các phương pháp đệm khác nhau. Nếu không được chỉ định, nền tảng sẽ sử dụng mã hóa UTF8 để xử lý dữ liệu (ví dụ: KEY / IV).

Nội dung của trang được dịch bằng máy, nếu có bất kỳ lỗi ngữ pháp hoặc chức năng nào, vui lòng phản hồi cho tôi.