The X

Mã hóa / giải mã SM4

SM (ShangMi) 4.0 (trước đây gọi là SMS4.0) được phát hành vào ngày 21 tháng 3 năm 2012. Tiêu chuẩn liên quan là GM / T 0002-2012 "Thuật toán mật mã khối SM4" (trước đây là Thuật toán mật mã khối SMS4). Độ dài gói và khóa độ dài đều là 128bit (nghĩa là 16Byte). Trong công cụ này, nếu độ dài khóa không đủ, nó sẽ được lấp đầy bằng 0x00. Công cụ này chưa được thử nghiệm, vui lòng phản hồi nếu bạn phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào.