The X

Mã hóa / giải mã DES

Công cụ giải mã mã hóa DES trực tuyến. Do các tính năng của thuật toán des, độ dài Khóa được cố định ở 8Byte (64 bit) và phần vượt quá sẽ bị bỏ qua. Nếu nhỏ hơn 8Byte sẽ được lấp đầy bằng 0x00. Ngoài ra, IV cũng lấp đầy để bổ sung cho 8Byte. Sử dụng mã hóa UTF8 để xử lý dữ liệu (ví dụ: KEY / IV) nếu không được chỉ định. Công cụ này chưa được kiểm tra đầy đủ, vui lòng phản hồi nếu phát hiện có vấn đề.