The X

Mã hóa / giải mã TripleDES

Công cụ giải mã mã hóa 3DES (Triple Des). Hỗ trợ khóa đôi và khóa ba 3DES. Độ dài khóa tương ứng là 128/192 bit. Khóa đôi có thể được thay thế bằng khóa ba, 64 bit đầu tiên của khóa đôi cộng sau 64 bit cộng với khóa đầu tiên 64-bit bằng với khóa ba thay thế. Khi độ dài của khóa không đủ, nó sẽ được lấp đầy bằng 0x00. IV cũng giống như vậy, điền theo cách này. Khoảng trống sẽ bị bỏ qua. Nếu không có chỉ báo cụ thể rằng nền tảng sẽ sử dụng mã hóa UTF8 để xử lý dữ liệu (ví dụ: KEY / IV). Công cụ này chưa được kiểm tra đầy đủ, vui lòng đưa ra phản hồi nếu phát hiện ra sự cố.