The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
256 Descent 2 Color Palette File Tệp cài đặt
3DL 3D Lookup Table File Tệp cài đặt
3DZ Easy 3D Creator Project Tệp cài đặt
8ST 8start Launcher File Tệp cài đặt
A2M TS-AudioToMIDI Settings File Tệp cài đặt
A2THEME Aston 2 Theme File Tệp cài đặt
A7D Authorware 7 Model Tệp cài đặt
A7L Authorware 7 Library Tệp cài đặt
A7P Authorware 7 Project Tệp cài đặt
ABS Avant Browser Skin File Tệp cài đặt
ABS TurboZIP Auto Compress Script Tệp cài đặt
ACB Adobe Photoshop Color Book File Tệp cài đặt
ACB AutoCAD Color Book File Tệp cài đặt
ACBL Adobe Color Book Legacy File Tệp cài đặt
ACELIVE Acelive Broadcast File Tệp cài đặt
ACF Adobe Photoshop Custom Filter File Tệp cài đặt
ACO Adobe Photoshop Color Swatch File Tệp cài đặt
ACROBATSECURITYSETTINGS Adobe Acrobat Security Settings File Tệp cài đặt
ACRODATA Acrobat Data File Tệp cài đặt
ACS2 AIMP Skin File Tệp cài đặt
ACS3 AIMP Skin File Tệp cài đặt
ACT Adobe Color Table File Tệp cài đặt
ACV Photoshop Curves File Tệp cài đặt
ACW Windows Accessibility Wizard File Tệp cài đặt
ADO Adobe Photoshop Duotone Options File Tệp cài đặt
ADPP Adobe Device Profile Package Tệp cài đặt
AEA Ae Timer Alarm Document Tệp cài đặt
AGG AggFlow 6 Project Tệp cài đặt
AGG Autograph Graph FIle Tệp cài đặt
AGTEMPLATE Adobe Lightroom Template Tệp cài đặt
AHL eMule Metadata File Tệp cài đặt
AHS Adobe Halftone Screen File Tệp cài đặt
AHU Adobe Photoshop HSL File Tệp cài đặt
AIA Adobe Illustrator Action File Tệp cài đặt
AIP Advanced Installer Project Tệp cài đặt
AIP Actual Installer Project Tệp cài đặt
AIT Adobe Illustrator Template Tệp cài đặt
AIU Advanced Installer Updates Configuration File Tệp cài đặt
ALL Java RMI Policy File Tệp cài đặt
ALV Adobe Photoshop Levels File Tệp cài đặt
ALX BlackBerry Application Loader XML File Tệp cài đặt
AMGP antimicro Profile File Tệp cài đặt
AMP Adobe Photoshop Curves Map File Tệp cài đặt
AMS Adobe Monitor Setup File Tệp cài đặt
ANIMEACTION Anime Studio Action Document Tệp cài đặt
ANIMEBRUSH Anime Studio Brush Document Tệp cài đặt
ANIMEEXPORT Anime Studio Export Profile Document Tệp cài đặt
ANIMESTYLE Anime Studio Style Document Tệp cài đặt
ANTISPAM5 Personal AntiSpam Settings File Tệp cài đặt
AOIS CFS Console Add-on Installer Settings File Tệp cài đặt