The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
XOJO_XML_WINDOW Xojo XML Window File tài liệu