The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng BAK3

.BAK3

Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Hỗ trợ tập tin được tạo bởi nhiều chương trình, bao gồm các trò chơi như Crytek Crysischứa một bản sao của tập tin gốc, như một cảnhtương tự với.BAK và.BAU.

sự miêu tả:

Phần mở rộng "Bak3" có thể được dùng để đại diện phiên bản sao lưu thứ ba cho một tập tin.Mỗi lần anh lưu một cảnh ở Vue, lại tạo ra một tập tin BAK.Phần mở rộng "Bak3" sẽ được dùng trong lần tiết kiệm thứ ba.Bạn có thể chọn số lượng dư bản tối đa bạn muốn tạo bằng cách dùng thiết lập hỗ trợ Max trong Vue. Thêm một cách dùng phần mở rộng "Bak3" là sao lưu một tập tin BAK2 hỗ trợ tài liệu cấp mô- CRY.Nếu tập tin CRY của bạn bị hỏng, bạn có thể thay thế bằng cách thay đổi tên tuổi của phần mở rộng "Bak3" của tập tin của bạn thành "cry."

BAK3 (Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E949 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BAK3

Starbound Backup File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin BAU là một tập tin sao lưu được dùng bởi Starbound, một game thám hiểm không gian mở, sandbox 2D.Nó lưu thông tin dự phòng cho trò chơi, có thể là về tàu vũ trụ hay nhân vật chơi.Các tập tin BAU có ích để thu hồi thông tin trong trường hợp bị sụp đổ máy tính hay bị hỏng cả tập tin SHIWORLD hay PLAYING.

sự miêu tả:

Các tập tin BAU được đặt tên theo phần mở rộng "Bak3" được thêm vào tập tin PLAYING hoặc SHIWORLD.Ví dụ, nếu tập tin đó đang lưu thông tin dự tiến cho một tập tin SHIWORLD, tên tập tin sẽ là ab 07704bbbbb466668d4d93bbefadf.Gửi world.Bak3. Bạn có thể xoá phần mở rộng « bak3 » khỏi tên tập tin và mở tập tin này như một tập tin SHIWORLD ở Starbound.Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn không thay đổi chuỗi các ký tự trước các phần mở rộng. Các tập tin BAU có thể được tìm thấy trong thư mục "cầu thủ" trong thư mục "bắt cóc".Ví dụ nếu bạn đã mua tập tin từ nhà băng qua Steam, thì các tập tin BAK3 được cất giữ ở địa điểm theo đây trong Windows. C Chú ý: Từ đầu cũng dùng tập tin.BAK1 và.BAK2.

BAK3 (Starbound Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E950 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。