The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AUZ

.AUZ

Ableton Authorization File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin giấy phép phần mềm được dùng bởi Ableton Live, Một chương trình sản xuất âm thanh thường được dùng để tạo các hỗn hợp điện tửcó một chìa khóa đăng ký phần mềm cho phép người dùng cho phép một bản sao hợp pháp của phần mềmcó thể nhấn hai lần để hoàn thành giấy ủy quyền.

sự miêu tả:

File AUZ sẽ được sử dụng để đăng ký ngoại tuyến khi máy t ính không có kết nối internet.Để đăng ký ngoại tuyến, bạn phải 1) tạo ra một "mã phần cứng" từ máy tính ngoại tuyến, 2) đi đến trang web cho phép của Ableton (ngoại tuyến) trên máy tính khác được kết nối tới Internet, 3) tải tập tin AUZ bằng "mã phần cứng", và 4) chuyển tập tin AUZ vào máy tính ngoại tuyến và đăng nhập phần mềm.

AUZ (Ableton Authorization File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E832 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。