The X

5 tệp sử dụng phần mở rộng ARC

.ARC

African Safari Data File

Phân loại:Tệp trò chơi
Chứa đựng âm nhạc, ảnh và các dữ liệu khác được dùng bởi Cabela's Châu Phi Safariđặt tên "data.hồn" và is located in the/ PSP*u GAME/USRDIR/ directory on Sony PSP discsBiên dịch Châu Phi của Cabela's Châu Phi Safari có s ẵn cho máy tính Windows, Xbox, PlayStation 2, và PSP.

sự miêu tả:

Dữ liệu ngày tháng.Ar được nhắc đến bởi trò chơi Safari Phi và không nên bị người dùng mở bằng tay.

ARC (African Safari Data File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E662 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARC

Compressed File Archive

Phân loại:Tệp nén
Một tập tin ARN là một tập tin nén được tạo ra hoặc như một tập tin cá nhân Macintosh Hierarchal fill System (HFS) hoặc là một kho lưu trữ S-DOS thông thường bằng bộ nén đa xơ rải rác.Nó chứa một bộ sưu tập các tập tin nén, mỗi loại được nén có khả năng với một kỹ thuật nén khác nhau.

sự miêu tả:

Các tập tin ARK thường được sử dụng vào cuối 80s và đầu 1990s.Tuy nhiên, bây giờ chúng hiếm khi được sử dụng và đã được thay thế bởi các thuật toán mới, hiệu quả hơn. GHI CHÚ: Trong khi các tập tin ARP được dùng chủ yếu cho xơ rải rác và phiên bản cũ của máy tính Macintosh, nhiều chương trình hiện thời vẫn có thể mở chúng, như StuffIt và WinZip.

ARC (Compressed File Archive) phần mềm liên quan:

Windows

8phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E661 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARC

Nintendo Archive File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin lưu trữ sử dụng của Nintendo game.chứa các thuộc tính của trò chơi, như hình ảnh, kết cấu, vật thể, và cấp độthường được lưu trữ trong ROM.có thể được sửa để tùy chỉnh game chơi.

ARC (Nintendo Archive File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E664 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARC

Norton Backup Archive

Phân loại:tập tin sao lưu
Một tập tin ARN là một tập tin lưu trữ do sản phẩm phần mềm Norton tạo ra, như Norton 36 và Norton Online backup.Nó chứa một bản sao lưu các tập tin máy tính tự động được tạo bởi phần mềm, có thể gồm cả tập tin người dùng cũng như các tập tin hệ thống.

sự miêu tả:

Các tập tin ARP được dùng để lưu giữ và hồi phục các tập tin trong trường hợp bị xóa hay lỗi hệ thống.Họ có thể được hỗ trợ đến một địa điểm bên ngoài nhờ việc sao lưu Norton Online. GHI CHÚ: vì các tập tin ARN có thể chứa tất cả các tập tin cá nhân và hệ thống, chúng có thể rất lớn.

ARC (Norton Backup Archive) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E660 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARC

Symbian OS Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Hỗ trợ tập tin được tạo cho các thiết bị di động sử dụng hệ thống điều hành nguồn mở biểu tượngchứa dữ liệu lưu trữ cá nhân và hệ thống từ thiết bị di động.dùng để khôi phục dữ liệu trong trường hợp bị mất.

sự miêu tả:

Ví dụ các tập tin ARC gồm hỗ trợ

ARC (Symbian OS Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

发送 E663 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。