The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AMX

.AMX

Adobe Motion Exchange File

Phân loại:Tập tin video
video hay hoạt cảnh lưu vào dạng chuyển động của Adobeđược phát triển như một định dạng tiêu chuẩn để đưa ra các dự án video (như Sau Hiệu ứng.AEP) cho các chương trình khác.

sự miêu tả:

Kiểu AMX cũng được hỗ trợ bởi Livemotion, mà đã bị bỏ chạy bởi Adore vào tháng Mười Một, không một lần.

AMX (Adobe Motion Exchange File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E554 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AMX

AMX Mod Plugin File

Phân loại:Tệp plugin
Tự chọn bổ sung cho AMX Mod, một bổ sung metamod cho Valve half-Life và trận đấu tương ứngthêm các tính năng và chức năng trong trò chơi.

sự miêu tả:

Phần bổ sung dạng AMX dùng phần mở rộng tập tin định dạng.

AMX (AMX Mod Plugin File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

2phần mềm

发送 E553 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。