The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
K25 Kodak K25 Image Máy ảnh thô
KDC Kodak Photo-Enhancer File Máy ảnh thô