The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
J6I Ricoh Camera Image File Máy ảnh thô