The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
EIP Enhanced Image Package File Máy ảnh thô
ERF Epson RAW File Máy ảnh thô