The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
X3F SIGMA X3F Camera RAW File Máy ảnh thô