The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
FFF Hasselblad RAW Image Máy ảnh thô