The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ORF Olympus RAW File Máy ảnh thô