The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ARI ARRIRAW Image Máy ảnh thô
ARW Sony Digital Camera Image Máy ảnh thô