The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng ARI

.ARI

ARI Compressed File Archive

Phân loại:Tệp nén
Kho lưu được nén với mã số.thường được dùng chung với các thuật toán nén khác như LZP, DC, BWT và PPM.

ARI (ARI Compressed File Archive) phần mềm liên quan:

Windows

7phần mềm

发送 E679 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ARI

ARRIRAW Image

Phân loại:Máy ảnh thô
Ảnh được chụp bởi một máy quay video kiểu ORIlưu một khung còn lại từ một chuỗi ảnh mà cùng nhau tạo ra một đoạn videosử dụng trong việc sản xuất video chuyên nghiệp và có thể có thay đổi màu sắc và các điều chỉnh khác được áp dụng trước khi hoàn thiện đoạn video.

ARI (ARRIRAW Image) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

2phần mềm

Android

1phần mềm

发送 E678 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。