The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
BAY Casio RAW Image Máy ảnh thô