The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
IIQ Phase One RAW Image Máy ảnh thô