The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng KDC

.KDC

Kaspersky Virus Database File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin cập nhật được dùng bởi phần mềm an ninh hệ thống của Kasperky Lab;chứa định nghĩa vi-rút được dùng để phát hiện và kiểm tra vi-rút;cũng có thể được dùng trong quá trình giải cứu hệ thống để loại bỏ phần mềm gây tác hại;có thể tải về định kỳ để cập nhật phần mềm và định nghĩa.

sự miêu tả:

Tập tin KDC thường được đặt tên với đầu số ba chữ cái theo sau là một máy đếm số máy cho số cập nhật tập tin (tức là, Base00l.kdc, Base002.kde, v. v. In Mac OS X, tập tin KDC nằm trong thư viện/ứng dụng hỗ trợ/Kasperky Lab/KAV/Bases/ directory. GHI CHÚ: Các định nghĩa chống virus cũng được gọi là "căn cứ" cho phần mềm virut của Kasperky.

KDC (Kaspersky Virus Database File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E4921 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.KDC

Kodak Photo-Enhancer File

Phân loại:Máy ảnh thô
Định dạng ảnh Bitmap được dùng bởi nhiều máy quay số Kodak, bao gồm Kodak DC40, Kodak DC50, và Kodak DC120.có thể được xem bằng phần mềm Kodak bao gồm cả máy quay hay vài chương trình của người thứ ba;được biết đến như một tập tin Photoogen Kodak.

sự miêu tả:

Lưu ý: tập tin KDC được tạo với máy ảnh Kodak mới không thể được nhận ra trong các phiên bản trước của Photoshop CS.

KDC (Kodak Photo-Enhancer File) phần mềm liên quan:

Windows

11phần mềm

Linux

4phần mềm

Android

1phần mềm

发送 E4920 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。