The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng P6

.P6

Perl 6 Source Code File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin mật mã gốc được viết theo Perl 6, một biến thể của ngôn ngữ Perl tương tự với Perl 5 nhưng với một độ biến đổi nhỏ trong tính chất cú pháp và ngôn ngữ;nên được biên dịch với một trình soạn Perl hỗ trợ Perl 6.

sự miêu tả:

Tập tin mã nguồn Perl tiêu chuẩn đã sử dụng phần mở rộng tập tin.P.

P6 (Perl 6 Source Code File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Mac

3phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E6858 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。