The X

4 tệp sử dụng phần mở rộng P

.P

LightWave Plug-in

Phân loại:Tệp plugin
Tập tin bổ sung dùng bởi LightWave 3D, một ứng dụng định dạng và vẽ 3D cho hoạt động và ảnh tĩnh.lưu dữ liệu và thủ tục dùng để mở rộng chức năng của phần mềm;thường được dùng để tạo tự động các vật thể 3D và sửa đổi các thuộc tính đã có.

P (LightWave Plug-in) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6832 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.P

Pascal Source Code

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin P là một tập tin mật mã gốc được viết trong ngôn ngữ lập trình Pascal.Nó chứa mã nguồn Pascal có thể được biên tập bằng một chương trình phát triển Pascal hoặc một trình soạn thảo cơ bản.Tập tin P có thể được biên dịch thành chương trình thực thi qua trình soạn thảo Pascal như Turbo Pascal.

sự miêu tả:

Ban đầu Pascal được phát triển vào cuối số sáu mươi và được xuất bản vào 1970s by Niklaus Wirth.Đó là ngôn ngữ thủ tục dẫn đến nhiều biến thể khác nhau như Super Pascal và Pascal Sol.Đối tượng Pascal cũng là phần mở rộng Pascal được phát triển ở 1985 và được thiết kế cho chương trình hướng đối tượng tại Máy tính Apple.P tập tin là một trong nhiều tập tin được dùng để lưu mật mã gốc Pascal cùng với tập tin chung chung chung.

P (Pascal Source Code) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E6831 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.P

Python Pickle File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin P là một tập tin dưa chuột được tạo ra bởi dưa chuột, một môđun Python được dùng để chuyển đổi các vật thể Python thành đại diện byte để lưu vào đĩa hoặc được truyền qua mạng.Nó cho phép các vật thể được lưu giữ hoặc truyền trực tiếp mà không cần phải chuyển dữ liệu sang định dạng khác.Các tập tin P có thể được "không bị dính đạn" và được nạp lại vào bộ nhớ chương trình trong thời gian chạy.

sự miêu tả:

Rất có thể bạn chỉ gặp tập tin chuột chũi P nếu bạn dùng môđun dưa chuột để chuyển đổi phân cấp vật thể Python thành dòng byte.Điều này cũng có thể được gọi là "tắt hệ thống". Ngôn ngữ tiết kiệm Python thường được dùng cho chương trình lập trình các ứng dụng web và các nội dung web động. Chú ý: tập tin P cũng có thể được lưu dạng tập tin.PICKLL.

P (Python Pickle File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6830 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.P

Rights Management Protected File

Phân loại:Mã hóa tệp
Một tập tin là một tập tin được bảo vệ bởi Microsoft Rights Management (RMS), một ứng dụng được dùng để bảo vệ thông tin kỹ thuật s ố của người dùng.Nó chứa một tập tin, như một tập tin.VSDX hay.DOC, đã được mã hóa với RMS.Các tập tin đều được bảo vệ hào nhoáng, trong khi.PPDF, PTXT, và tập tin PJPG được bảo vệ chỉ bằng đọc.

sự miêu tả:

Nếu bạn tìm thấy một tập tin nào đó trong máy tính hoặc bạn nhận một tập tin nào đó như một tập tin thư điện tử bạn phải cài đặt RMS để mở tập tin.Khi RMS được cài đặt thì chỉ cần nhắp đôi vào tập tin để mở nó.Bạn sẽ được nhắc để xác nhận rằng bạn có quyền xem tập tin với tên người dùng và mật khẩu. GHI CHÚ: Microsoft Rights Management còn được gọi là muối bảo vệ thông tin.

P (Rights Management Protected File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E7120 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。