The X

6 tệp sử dụng phần mở rộng MD

Mục đích thực sự của tệp có thể không được xác định.

.MD

Machine Description File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
một tập tin lập trình chứa mô hình hướng dẫn cho mỗi hướng dẫn mà máy tiêu chuẩn hỗ trợ;Được tham khảo bởi Tập đoàn Phát minh GNU (GCC) thường dùng để soạn thảo các chương trình trên hệ thống Unix.

MD (Machine Description File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Mac

4phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E5570 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MD

Markdown Documentation File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Một tập tin MD là một tập tin văn bản được tạo ra bằng một trong nhiều phương ngữ có thể của ngôn ngữ Markus.Nó được lưu theo định dạng văn bản thường nhưng bao g ồm các ký hiệu văn bản in được định dạng văn bản (v. d. đậm, lõm, đầu đầu, định dạng bàn).Tập tin MD được thiết kế để tạo các tài liệu văn bản thường có thể chuyển đổi dễ dàng thành HTML.

sự miêu tả:

Tập tin MD mở trong Microsoft Notepad Tập tin MD không chỉ hữu dụng cho hệ thống tài liệu HTML, mà còn cho việc điều khiển phiên bản mã nguồn.Vì những tập tin này có thể được so sánh với những thay đổi lịch sử trong văn bản có thể đọc được người, trong khi không thể dễ dàng so sánh một định dạng nhị phân.Những dự án được tạo ra với Gita, một hệ thống điều khiển phiên bản online phổ biến, thường sử dụng một tập tin có tên là ReadME.md, chứa các phiên bản đọc cho dự án. John Gruber, nhà phát triển của Markdown, đã tạo một chương trình Perl để chuyển đổi Markdown thành HTML.Chương trình được gọi là "Bảng điểm", có sẵn tại trang web Darling Fireball. Chú ý: Tập tin đánh dấu cũng dùng phần mở rộng của Số Lệnh.

MD (Markdown Documentation File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Mac

4phần mềm

Linux

5phần mềm

Android

1phần mềm

Web

1phần mềm

发送 E5568 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MD

MDCD Compressed Archive

Phân loại:Tệp nén
Tập tin hay nhóm tập tin được nén bằng MDCD nén

MD (MDCD Compressed Archive) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E5571 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MD

Moneydance Financial Data File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin lưu bởi Moneypenny, một chương trình phần mềm tài chính cá nhân tương tự với Cá nhân Quicken hay Microsoft Money.lưu các tài khoản ngân hàng, giao dịch, ngân sách, chứng khoán, và các thông tin khác.

sự miêu tả:

Vinh quang ủng hộ Mac, Windows, Linux, OS/2, Solaris, và Unix platform.

MD (Moneydance Financial Data File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E5572 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MD

SEGA Mega Drive ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
máy nghe lén được sử dụng bởi một phần mềm mô phỏng cho SEGA Mega Drive, một game console cũ (gọi là SEGA Genesis tại Bắc Mỹ).lưu trữ nội dung của hộp đồ chơi,dùng để chạy các trò cũ trên máy tính.

sự miêu tả:

GHI CHÚ: SBWin có thể dùng để chuyển đổi tập tin MD sang định dạng điện thoại. BIN SEGA nhắc, và được chơi bởi nhiều máy giả tạo SEGA Master Drive/Genesis.

MD (SEGA Mega Drive ROM) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E5569 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.MD

Sharkport Saved Game File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin được tạo bởi Shark, một phụ tùng phần cứng cho PlayStation 2;chứa một game PS2 đã lưu được tạo bởi thiết bị Shark.dùng để chép các trò đã lưu lên máy tính và chia sẻ chúng với các cầu thủ khác;có thể chuyển đổi thành dạng trò chơi đã lưu khác, như.PSU, sử dụng trình Xây Dựng PS2.

sự miêu tả:

GHI CHÚ: Shark cũng dùng phần mở rộng.PS2 cho các trận đã lưu.

MD (Sharkport Saved Game File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E5573 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。