The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng JG4

.JG4

BigJig Jigsaw Puzzle

Phân loại:Tệp trò chơi
Jigsaw puzzle fill used by BigJig, a computer jigsaw puzzle game;chứa một bức ảnh hay một bức tranh được ghép thành mảnh ghép,có thể sử dụng tám kiểu dáng khác nhau như kiểu cổ điển, hiện đại, uốn cong, nghệ thuật, xương xẩu, gấu trúc, méo mó và hà khắc.

sự miêu tả:

Những câu đố BigJig cũng có thể tạo ra với Jigsaw, một chương trình tạo hình ghép hình gồm BigJig.

JG4 (BigJig Jigsaw Puzzle) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E4773 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。