The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng JCR

.JCR

Nonogram Puzzle File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin puzzle được dùng bởi các chương trình không hình tượng, như QNonnamms;chứa một câu đố không siêu âm theo dạng nhị phân, tương tự với tập tin.JAP phổ biến hơn.

sự miêu tả:

Một câu đố không siêu âm, tương tự với một vật chứa, sơn từng con số, hay hình Hannah, là một câu đố gồm các tế bào trong một lưới mà phải có màu hoặc để trống để tiết lộ một bức tranh.Câu đố chứa các con số cho mỗi hàng lưới và cột mà ngụ ý số các bộ vuông màu.Bạn phải chọn các hộp màu nào và các hộp trống dựa trên các con số được cung cấp để giải câu đố và tiết lộ ảnh. Chú ý: Tập tin.CWD giống như tập tin JCR và JAP nhưng chứa câu đố không siêu âm trong văn bản thường.

JCR (Nonogram Puzzle File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

发送 E4758 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。