The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng DNG

.DNG

Digital Negative Image File

Phân loại:Máy ảnh thô
Định dạng ảnh RAW chung để lưu ảnh kỹ thuật số trong dạng không được nénđược phát triển bởi Adore Systems như là một định dạng lưu trữ hình ảnh RAW và được hỗ trợ bởi nhiều chương trình ảnh xem và sửa ảnh.

sự miêu tả:

Đọc thêm về dữ liệu DNS của Adobe. GHI CHÚ: tập tin DNS có thể xem trực tiếp trong cửa sổ Windows bằng mật mã DNS của tập tin tưởng Ardford.

DNG (Digital Negative Image File) phần mềm liên quan:

Windows

10phần mềm

Linux

8phần mềm

Android

2phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E2530 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.DNG

Virtual Dongle Image

Phân loại:tập tin dữ liệu
Hình ảnh ảo Don được tạo ra bởi các chương trình như EdgePro và Sentinel Dongle Dumper, rồi sử dụng bởi các giả kim chảchứa một bản sao ảo của một con lừa, gồm thông tin bằng lái và hoạt động như một chìa khóa cho phép chạy phần mềm.

sự miêu tả:

Trò lừa là một thiết bị dùng để kích hoạt các phần mềm đắt tiền.Thiết bị này giúp bảo vệ phần mềm khỏi bị hacker đánh cắp.Tập tin DNS được thiết kế cho người dùng để sao lưu hay phục lại các phím được lưu trong các thông tin vật lý bị mất hay bị hỏng.

DNG (Virtual Dongle Image) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E2531 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。