The X

5种文件使用DCR的扩展名

.DCR

Delphi Component Resource File

分类:开发人员文件
Một tập tin DCR là một tập tin tài nguyên thành phần được tạo và dùng bởi Delphi, một tập tin về Windows, OS X, Android, và iTOS ID.Nó chứa một tài nguyên tập hợp, gồm cả một ảnh trên màn hình bit được dùng làm biểu tượng thành phần cho bảng chọn thành phần.Tập tin DCR không nên bị xoá.

说明:

Bộ tin (khai thác) giống với tập tin thuộc chương trình định vị đã tạo ra bởi Delphi.Tuy nhiên, nó được dùng để lưu biểu tượng thành phần thay vì biểu tượng chính của ứng dụng.
Chú ý: trí nhớ của Delphi bao gồm một bộ sửa ảnh có thể mở và tạo tập tin DCR

DCR(Delphi Component Resource File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E2272 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.DCR

Digital Court Recorder Video File

分类:视频文件
Tập tin video được tạo bởi Bộ thu âm Tòa án kỹ thuật số (DCR) một chương trình được dùng để ghi hình trực tiếp phiên tòacó thể gồm những ghi chú bằng máy ghi âm.có thể chơi lại bằng DCR Player tự do của BIA Digital.

DCR(Digital Court Recorder Video File)相关软件:

Windows

2个软件

Linux

2个软件

发送 E2274 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.DCR

Kodak RAW Image File

分类:相机原始文件
Không có nén ảnh được lưu trong định dạng ảnh RAW của Kodakdùng bởi máy quay kỹ thuật số Kodak (về nguyên trạng đĩa quay) để chụp ảnh mà không cần phải điều chỉnh màu hay nén.

说明:

Ảnh RAW có thể được sửa lại chính xác hơn ảnh JPEG sau khi ảnh được lưu vào máy tính.

DCR(Kodak RAW Image File)相关软件:

Windows

10个软件

Linux

4个软件

Android

2个软件

iOS

1个软件

发送 E2271 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.DCR

Liberty Video Recording File

分类:视频文件
Tập tin video được tạo ra bởi các phần mềm tự do ghi âm video, như ban thu âm Liberty Court, Liberty Police Interview Record, và Liberty Meet.dùng để lưu trữ âm thanh và video được ghi lại trong các phòng xử, cuộc phỏng vấn cảnh sát, và các cuộc họp hội đồng thành phố.

说明:

Các tập tin DCOP có thể được chơi lại bằng máy chơi tự do Liberty Court Player, which is available for Mac, Windows, iTOS, và Andromeda.
GHI CHÚ: Dạng thức DCR dùng bởi phần mềm Tự do khác với dạng DCR được dùng bởi BIN Digital Court Record, mặc dù hai sản phẩm thường được dùng cho cùng một mục đích.

DCR(Liberty Video Recording File)相关软件:

Windows

2个软件

Linux

1个软件

Android

1个软件

iOS

1个软件

发送 E2273 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.DCR

Shockwave Media File

分类:Web文件
Một tập tin DCR là một tập tin truyền thông tương ứng được lưu trong định dạng Shockwave để phân phối trên Internet.Nó thường được dùng để tạo ra các trò chơi web và các nội dung giao tiếp.

说明:

Các tập tin DCR giống với tập tin của Flash (.SWF) nhưng được tạo ra với Adobe Director thay vì Adobe Flash.Adore Shockwaver Player cũng có thể mở tập tin nhưng chạy như một bộ cắm vào trình duyệt web.
GHI CHÚ: Giám đốc vốn được phát triển bởi Macromedia, mà Adobe đã mua ở cuối trận quyết định được.

DCR(Shockwave Media File)相关软件:

Windows

3个软件

Linux

3个软件

发送 E2270 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。