The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng CR3

.CR3

Canon Raw 3 Image File

Phân loại:Máy ảnh thô
Một tập tin CR3 là một ảnh được tạo ra bởi những máy quay số Canon, như EOS M50 và EOS R.Nó có thể lưu dữ liệu hình ảnh RAW chưa được nén chính xác bằng cách nó bị chụp bởi CCD hoặc tập ảnh được nén (C-RAW) theo thiết lập camera đã chọn.Các tập tin CR3 được đưa tới ở thẩm tê bằng việc giải phóng Canon EOS M50, thay thế tập tin CR2.

sự miêu tả:

Mở tập tin CR3 trong khung xem thử của Apple 10 C ác định dạng CR3 dựa trên định dạng tập tin Truyền Thông ISO, bao gồm các thẻ tự chọn và mã CRX, hỗ trợ tác phẩm kiểu RAW không mất và ép C-RAW mất dấu.Nếu được lưu bằng độ chứa tia C-RAW thất bại, ảnh sẽ được khoảng 4m hơn cùng với kích thước tối thiểu khác nhau trong chất lượng ảnh. The Canon EOS M50 đi kèm với bộ xử lý Digby 8, cho phép nó chụp ảnh theo dạng CR3.Các phiên bản trước của đài Canon đã dùng định dạng.CRW và CR2.Các định dạng CRW dựa trên định dạng tập tin ảnh máy ảnh (CIFF) và định dạng CR2 dựa trên định dạng TIFF. Các tập tin CR3 có thể được mở tại phòng ánh sáng Adobe (phiên bản 2Bạn cũng có thể mở các tập tin CR3 trong Nghề hình ảnh nghệ thuật Canon và chuyển đổi chúng thành dạng khác hay trong Canon Digital Photo professional Express trên một iPad và chuyển đổi chúng thành tập tin JPEG. GHI CHÚ: macOS Catarina (10.15) và iTos 13 cung cấp hỗ trợ cấp hệ thống cho các ảnh CR3.

CR3 (Canon Raw 3 Image File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Linux

4phần mềm

iOS

3phần mềm

发送 E1929 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。