The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng CDT

.CDT

CD-Text File

Phân loại:tệp hình ảnh đĩa
Siêu dữ liệu đĩa âm thanh được tạo ra bằng các ứng dụng khuếch đại, khuếch đại và đốt đĩachứa dữ liệu về Văn bản CD, có thể miêu tả tên của tập ảnh và thông tin bài hátthường được lưu bằng tập tin.CUPS và.BIN mà cùng nhau tạo ra dữ liệu cho ảnh đĩa âm.

sự miêu tả:

CD-Text là một phần của tiêu chuẩn CD Red Book, được phát triển bởi Sony và Philips. GHI CHÚ: Máy quay Mạng VLC có thể mở tập tin CD-Text trên bục Windows và Linux với hỗ trợ từ thư viện libdicio.

CDT (CD-Text File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1555 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.CDT

ConceptDraw PRO Template

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Bộ tạo mẫu biểu đồ tạo ra bởi Concipdraw PR, một ứng dụng biểu đồ kỹ thuậtlưu các hình định sẵn, đường thẳng, chữ, và các ký hiệu có thể dùng để tạo các sơ đồ định dạng.CDO mớicó thể được thiết kế bởi người dùng hoặc được cài trong phần mềm.

CDT (ConceptDraw PRO Template) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1557 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.CDT

CorelDRAW Image Template

Phân loại:Tệp cài đặt
Một tập tin CDO là một mẫu ảnh do CorelDracula tạo ra, một chương trình sửa ảnh và bố trí trang trí.Nó chứa các thuộc tính cho một ảnh mới, bao gồm các thiết lập tô vẽ và điền vào trang, thước kẻ, lưới, hướng dẫn và các thuộc tính kiểu.Tập tin CDO được dùng để tạo tài liệu như là thư, bưu thiếp, ảnh, biểu tượng, trang web, băng rôn, và cẩm nang.

sự miêu tả:

Tập tin CDE mở trong CoreICDAW 209 Tập tin CDO được dùng để lưu thiết lập mặc định để tạo ra nhiều tài liệu hay ảnh.Bạn có thể tạo một mẫu từ tập tin CDO khi bạn lưu nó làm mẫu bằng cách chọn Tập tin→ Lưu làm Mẫu...Bạn cũng có thể soạn thảo một trong nhiều mẫu của Corel s ẵn sàng trên mạng.Bạn có thể truy cập các mẫu trực tiếp từ ứng dụng này bằng cách chọn Tập tin Mới trong mẫu... Bạn có thể xuất tập tin CDO trong CorelcraW tới những định dạng phổ biến khác.Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn có thể xuất tập tin CDO ra tài liệu.PDF hay dạng.JPEG,.PNG, hay tập tin BMP.Bạn cũng có thể xuất tập tin CDO tới định dạng.Al Adobe Illustrater. CorelcraW nằm trong Phòng đồ họa CorelA với những ứng dụng sau: Cấu hình ảnh ảnh ảnh chụp kỹ thuật số Bộ Điều khiển lõi E- Một tiện ích chụp màn hình một cái Trình quản lý phông chữ Corel - Một tiện ích để quản lý phông chữ Corel kết nối - Kẻ tổ chức nội dung có sẵn GHI:Mẫu CDO đã bị thay thế bằng tập tin CDO trong CorelcraW.

CDT (CorelDRAW Image Template) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1556 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。