The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BR7

.BR7

Bryce 7 Scene File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin hiện trường 3D được tạo bởi Bryce 7, một ứng dụng tạo mẫu 3Dbao gồm các yếu tố môi trường như nước, địa hình, cây cối, lá cây và bầu trời, nhưng cũng có thể chứa các mô hình 3D như con người và động vậtcó thể chứa tính chất ánh sáng và các hiệu ứng thị giác khác.

sự miêu tả:

Khu Bryce 7 được dùng cho việc xuất cảng tường, kĩ thuật số, các mô hình trò chơi, và các đồ họa 3D khác.Các vật thể trong hiện trường Bryce 7 có thể được xuất cảng và mở tại DAZ 3D Studio. Chú ý: Phiên bản trước của Bryce dùng các phần mở rộng.BR6, BR5, và.BR4.

BR7 (Bryce 7 Scene File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1250 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。