The X

3 tệp sử dụng phần mở rộng BLK

.BLK

ABBYY FineReader Area Template

Phân loại:Tệp Bố cục Trang
Mẫu được dùng bởi ABBYY FineReade, một chương trình cho phép người dùng chuyển đổi ảnh và các tài liệu khác thành tài liệu văn bản tìm kiếmchứa dữ liệu xác định vùng của một tài liệu cần được quét bởi FinleReade.

sự miêu tả:

Có thể dùng tập tin kiểu đần độn để tiết kiệm thời gian khi quét một lượng lớn các tài liệu cùng một kiểu.Bạn có thể tạo một mẫu kiểu Liên bang có thể áp dụng cho tài liệu của bạn.Theo hướng dẫn bên dưới để tạo và áp dụng các mẫu. Để tạo mẫu, hãy mở ảnh và vẽ vùng của bạn bằng tay hoặc để FineReade tự động phân tích bố trí, chọn vùng→ Lưu mẫu vùng, hãy đặt tên mẫu, và nhắp vào Lưu. Để áp dụng mẫu khu vực, hãy chọn trang cần áp dụng mẫu vào cửa sổ "Trang".Rồi, chọn vùng→ Nạp mẫu vùng... chọn mẫu đã chọn, chọn "trang đã chọn" cạnh "Áp dụng vào", và nhắp vào Mở.

BLK (ABBYY FineReader Area Template) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1130 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BLK

AutoCAD Block Template File

Phân loại:Tệp CAD
Các mẫu được dùng bởi Autocada, một chương trình thiết kế và tài liệu 3D 2D và 3D.lưu các thành phần vẽ đã chọn được dùng để xuất bản một tập tin.PDF, DWF, hay dạng.DWFXlưu đặc biệt các bức vẽ và tài sản của chúng.

sự miêu tả:

Dữ liệu kiểu đần độn được dùng để điều khiển dữ liệu được xuất bản thành tập tin có mảnh vỡ.Điều này có lợi cho tình huống mà chỉ cần phân phát vài loại thông tin.Có khả năng tạo tập tin kiểu MIME bằng hộp thoại kiểu Block, hoặc sử dụng trợ lý vẽ biểu đồ.

BLK (AutoCAD Block Template File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1129 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BLK

BLK360 Data File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Một tập tin kiểu đần độn là một tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Leica Geosystems LK360, một máy quét laser dùng để thu thập thông tin 3D về một môi trường dành cho mục đích mường tượng.Nó chứa dữ liệu về đám mây điểm 3D được chụp bởi thiết bị kiểu Nga. miêu tả vật thể và địa hình bao quanh.Các tập tin màu lam có thể được mở bởi Leica Geosystems cyclone Register 360, một chương trình được xếp cùng với thiết bị kiểu MK36.

sự miêu tả:

Dữ liệu trong một tập tin kiểu Liên bang đã được chụp bởi một thiết bị chụp được bởi một thiết bị cỡ bự.Dữ liệu được truyền qua WLAAN cho máy tính chạy là Cyclone Register 360, được dùng để lưu dữ liệu như một tập tin kiểu Liên bang. Tập tin kiểu đần độn thường được dùng để vẽ ảnh của các phòng, các tòa nhà, và các bề mặt địa chất.Thiết bị được sử dụng rất phổ biến bởi các cộng đồng khảo sát, xây dựng, khảo sát, kỹ thuật và nghiên cứu.

BLK (BLK360 Data File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1131 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。