The X

13 tệp sử dụng phần mở rộng BIN

Mục đích thực sự của tệp có thể không được xác định.

.BIN

Atari 2600 Game ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
Atari 200 ROM được dùng bởi các mô phỏng của Atari như Stella và PCAEWinchứa một bản sao chính xác của hộp thuốc nổ gốcdùng để chơi game Ataari trên máy tínhthường được tải về là tập tin.ZIP, mà có thể được rút vào tập tin BIN.

BIN (Atari 2600 Game ROM) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1078 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Binary Disc Image

Phân loại:tệp hình ảnh đĩa
Ảnh phút được tạo từ đĩa quang.lưu dữ liệu nhị phân sao chép từ đĩa CD hay DVDcó thể được lắp bởi máy tính và được nhận dạng là một đĩa vật lýtương tự với định dạng ảnh đĩa tiêu chuẩn.

sự miêu tả:

Các tập tin BIA thường được lưu lại với các tập tin siêu dữ liệu khác miêu tả nội dung của đĩa.Ví dụ, chúng thường được lưu bằng tập tin.CUE, mô tả việc xếp dữ liệu trong ảnh nhị phân. Nếu một tập tin BIA không mở, nó có thể được mở bởi một số tiện ích đĩa bằng cách thay đổi phần mở rộng từ "bin" thành "iso".

BIN (Binary Disc Image) phần mềm liên quan:

Windows

6phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1072 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Binary Video File

Phân loại:Tập tin video
Tập tin video lưu dạng dữ liệu nhị phân thô từ một đĩa DVD hay các phương tiện kháccó thể được lưu cùng với tập tin.CUE mô tả những dữ liệu được lưu trong tập tin BIN.

sự miêu tả:

Vì tập tin video của BIN có thể chứa dòng chảy dài của video, nó có thể là một số lượng lớn gigabyte.

BIN (Binary Video File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1074 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

BlackBerry IT Policy File

Phân loại:Tệp cài đặt
Tập tin cấu hình có tên chính sáchthường được phân phối bởi quản lý hệ thống IT cho máy tính công tycó thể được cất giữ trên màn hình hay các địa điểm khác được chỉ định bởi nhà quản trị hệ thống khi phát cập nhật cấu hình.

sự miêu tả:

Tập tin chính sách.bin được tạo ra bởi Trình Quản lý Chính sách IT, một chương trình được gồm trong server tầu BlackBerry Enterprise.Thông thường chỉ người quản lý hệ thống IT giao tiếp với phần mềm này để tạo và phân phát tập tin BIA. Khi phần mềm máy tính BlackBerry được mở, nó tìm kiếm tập tin chính sách.bin để thay đổi chính sách của phần mềm và những thiết bị BlackBerry đã kết nối.Vị trí của tập tin được chỉ định trong hệ thống quản lí Windows với chìa khóa HkeyCURTET USER\ Research In motion\ BlackBerry CV. Nếu phím này không t ồn tại, thư mục C: Chương trình nhắc thư mục trong vận động BlackBerry đang được tìm kiếm.

BIN (BlackBerry IT Policy File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1073 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Generic Binary Executable File

Phân loại:tệp thực thi
Một tập tin BIA là tập tin thực hiện được dùng để chạy các chương trình khác nhau.Các tập tin Số lớn có thể chứa cả mã thực thi và dữ liệu cần thiết để khởi chạy một chương trình và có thể được tạo ra cho các platform máy Mac, Windows hay Unix.

sự miêu tả:

Một ví dụ tập tin thực hiện nhị phân là socffie.bin, chương trình khởi động nhanh cho OpenOffice.org.

BIN (Generic Binary Executable File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1069 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Generic Binary File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Một tập tin BIA là tập tin lưu dữ liệu theo định dạng nhị phân.Nó khác với một tập tin dựa vào văn bản, có thể được sửa bằng một trình soạn văn bản.Những tập tin BIA có thể được tạo ra bởi nhiều chương trình khác nhau nhưng không thể được sửa bằng tay.

sự miêu tả:

Ảnh đĩa thường là tập tin nhị phân, mặc dù chúng thường dùng các phần mở rộng khác.Những tập tin BIN cũng có thể dùng cho cập nhật firmware.

BIN (Generic Binary File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1067 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Macbinary Encoded File

Phân loại:Mã hóa tệp
Tập tin nén được mã hóa theo nhị phân hay MacBinarylưu một máy tìm kiếm tiêu đề, dĩa dữ liệu và dĩa tài nguyênđảm bảo rằng máy chia tài nguyên (HFS) Macintosh Hierarchical fill system (HFS) và Dĩa dữ liệu được giữ lại trong một tập tinthường được dùng để truyền dữ liệu Macintosh trên Internet.

sự miêu tả:

Có nhiều định dạng MacBinary: Macy, MacBinary II, và MacBinary III. Tập tin Macy đã được thay thế với tập tin. DMG.

BIN (Macbinary Encoded File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E1071 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Nintendo DS Binary File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin nhị phân được sử dụng bởi bộ cờ bạc xách tay của series Nintendo DSchứa dữ liệu thi hành cho một game Nintendo DScó thể được dùng để vá, hoặc sửa đổi, chơi Nintendo với sát thủ.

sự miêu tả:

Chú ý: Tập tin BIA thường được tìm thấy trong tập tin.

BIN (Nintendo DS Binary File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1076 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Nintendo Wii Data File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Một tập tin BIN là một tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Nintendo Wii, một game console.Nó chứa thông tin về một kênh Wii hoặc đã lưu game.Các tập tin BIN thường cất giữ các thông tin bằng văn bản thường, nhưng hầu hết các thông tin được cất giữ trong một định dạng đã được mã hóa chỉ có thể đọc bởi một Pháp sư.

sự miêu tả:

Những tập tin Nintner wii BIN được lưu vào vị trí sau trong thẻ SD được chèn vào chip SD trước của Pháp: F The xxxxxx là bốn ký tự abbreviation of the game or Wii Channel (the file) chứa dữ liệu. GHI: Không có chương trình nào có thể mở các tập tin cá nhân của Nintendo Wim.Tuy nhiên, các tập tin BIN có thể được mở trong một Wim miễn là nó là những Pháp gốc được dùng để sao chép các tập tin BIA vào thẻ mật.

BIN (Nintendo Wii Data File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1079 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

PCSX PlayStation BIOS Image

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin BIOS được dùng bởi PCSX và các biến thể khác của mô phỏng PlayStationlưu lại một hình ảnh của PlayStation BIOS, thứ cho phép mô phỏng sao chép chức năng của bảng điều khiểncho phép các trò chơi được chạy chính xác như chúng được chạy trên bảng điều khiển.

sự miêu tả:

Cần một tập tin BIA hợp lệ để PCSX mô phỏng PlayStation.

BIN (PCSX PlayStation BIOS Image) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E1075 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Router Firmware File

Phân loại:Tập tin hệ thống
Tập tin kiểu firmware được dùng bởi nhiều loại routers khác nhau, bao gồm một số loại từ LinkSys, D-Link, và Belkinchứa dữ liệu hệ thống cấp thấp điều hành thiết bịđược sử dụng để nâng cấp firmware của router và thường tải xuống từ trang hỗ trợ sản phẩm router.

sự miêu tả:

Những tập tin BIA được cài đặt bằng giao diện người dùng của bộ định tuyến.Ví dụ, nhiều bộ định tuyến LinkSys có một chương trình dựa vào duyệt, bao gồm một thẻ Quản lý với một tùy chọn "firmware Upcấp" được dùng để nạp tập tin BIA.Để có hướng dẫn cụ thể về nâng cấp công cụ mềm của router, hãy xem tài liệu của nhà s ản xuất.

BIN (Router Firmware File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1077 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Sega Genesis Game ROM

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin BIN là một ảnh của máy quay mạng của một trò chơi video Sega Genesis.Nó lưu dữ liệu được vứt từ hộp đạn trò chơi Sega Genesis, một bản sao chính xác của trò chơi.Có thể chơi trên máy tính bằng một chương trình mô phỏng Sega Genesis.

sự miêu tả:

Trò chơi của Sega Genesis do các game viên giải trí, đặc biệt những game thủ tưởng nhớ, đã tận hưởng màn điều khiển trong số 90s.Trong khi các trò chơi được phát triển để được chơi bởi các game bàn thực tế, các mô phỏng đã được phát triển để chơi game trên máy tính. Có một loạt các mô phỏng Gen cho Windows, MacOS, và Linux.Một số các mô phỏng là Keca Fusion, Genesis Plus, HazeMD, Genspulus, and Dven. GHI CHÚ: Sega Genesis ROms có thể được lưu trong tập tin.SMD.

BIN (Sega Genesis Game ROM) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E1068 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.BIN

Unix Executable File

Phân loại:tệp thực thi
Chương trình, hay tập tin nhị phân soạn, có thể chạy trên một hệ thống điều hành Unix, như Linux hay FreeBSDcó thể chạy từ dòng lệnh bằng cách gõ "Tên tập tin).

BIN (Unix Executable File) phần mềm liên quan:

Mac

1phần mềm

发送 E1070 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。