The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AXV

.AXV

Annodex Video File

Phân loại:Tập tin video
Tập tin ảnh được lưu trong định dạng Annodex, đã được xây dựng trên định dạng container Oggcó chứa đoạn video nén, cùng với mật thông tin và tiếp tục theo dấu truyền thông (CMML) để dễ dàng truy tìm và tiếp cận nội dung video.

sự miêu tả:

Đoạn phim trong tập tin AXV có thể được nén bởi một số mật mã, như Theora, Dirac +Vorbis, và theora +FAC. Chú ý: Bổ sung Annodex cho trình duyệt web Mozilla Firefox không còn tồn tại nữa.

AXV (Annodex Video File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E902 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。