The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AWLIVE

.AWLIVE

Active Webcam Video File

Phân loại:Tập tin video
Tập tin được sử dụng bởi chương trình video A.R.B.được tạo ra như một tập tin tạm thời hoặc được ghi lại để giám sát webcamchứa đoạn phim trực tiếp được quay bởi máy quay qua phần mềm WebCameraAWOTE giống như những tập tin ảnh khác.WM2V,.AVI, và.MPEG.

sự miêu tả:

Nội dung mạng nội bộ được dùng cho hệ thống an ninh.Khả năng ghi âm và phát sóng đồng thời từ nhiều thiết bị video khác nhau, như máy quay web, máy quay, và máy quay IP mạng.Phát trực tiếp video và âm thanh bằng cách chạy qua máy phục vụ web, phần mềm HTTP, hoặc tải lên FTP.Đoạn phim được quay bởi máy quay qua phần mềm này có thể được xem từ bất cứ nơi nào bằng một trình duyệt Mạng.

AWLIVE (Active Webcam Video File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E886 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。