The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AVC

.AVC

Avid Media Composer Script

Phân loại:Tập tin video
Kịch bản video được tạo ra bởi phần mềm chỉnh sửa video của hãng Aviad Media Composertiết kiệm đoạn ghi chép đi kèm với tài liệu, truyện hay các đoạn video kháccho phép văn bản được tổ chức với đoạn video.

sự miêu tả:

Văn lệnh được tạo bằng cửa sổ văn lệnh trong thành phần truyền thông Avi.

AVC (Avid Media Composer Script) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E843 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AVC

Kaspersky Virus Database

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin cập nhật được dùng bởi phần mềm an ninh máy tính của Kasperky Lablưu định nghĩa diệt virut cho chương trìnhdùng để tải dữ liệu bảo vệ để cập nhật phần mềm.

sự miêu tả:

Các tập tin AV được đặt tên theo kiểu đầu số ba chữ cái theo sau là ba chữ số đứng cho số cập nhật tập tin (v.d., Base00l.av, Base002.av, v.

AVC (Kaspersky Virus Database) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

发送 E842 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。