The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARKTRIBE

.ARKTRIBE

ARK: Survival Evolved Tribe File

Phân loại:Tệp trò chơi
Một tập tin ARK chứa một hồ sơ người chơi được lưu lại bởi ARK: Survival Evolet, a Action-advice survive game.Nó lưu thông tin về một bộ lạc, bao gồm chứng minh thư và tên của các cầu thủ trong bộ lạc, cấp độ bộ lạc, và tên tuổi và danh tính của chủ bộ lạc.

sự miêu tả:

Tập tin ARKTRIBE là một trong những tập tin tiết kiệm 3 mà ARK: Survival Evolution các game thủ thường chạm trán.Tập tin.ARK chứa thông tin về một thế giới và tập tin.ARKPROFILE chứa thông tin về hồ sơ người chơi. Tập tin ARKTRIBE được lưu lại theo mặc định bởi bộ máy Steam của ARK: Survival Evolet in the following Windows directory: Tập tin tự giới thiệu

ARKTRIBE (ARK: Survival Evolved Tribe File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E687 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。