The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng APD

.APD

ACDSee Photo Document

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Dữ liệu hình ảnh Raster được tạo bởi Bộ sửa ảnh chụp ACtese, một chương trình dùng để sửa đổi ảnh kỹ thuật sốlưu ảnh nền cũng như bất kỳ thay đổi nào đã xảy racó thể quay lại ảnh gốc.

sự miêu tả:

Tập tin APD được lưu vào một định dạng độc quyền nhưng có thể được xuất ra thành dạng ảnh thô thường như.BMP, JPEG, GIF và.PNGG.

APD (ACDSee Photo Document) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E608 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.APD

Eclipse Plugin Descriptor File

Phân loại:Tệp plugin
Tập tin có nền XML miêu tả khuẩn của một lớp học hay một chương trình được phát triển trong môi trường lập trình Eclipsetham khảo bằng bổ sung nhật thực và được dùng để tạo mã nguồn chương trìnhcó thể chứa mã được viết trong ngôn ngữ lập trình ActionScript.

sự miêu tả:

Các tập tin APD có thể được tạo và mở bằng APDT (Công cụ Phát triển Agildo Pseudocode), được phát triển bởi GNstudio.

APD (Eclipse Plugin Descriptor File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E607 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。