The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ANJUTA

.ANJUTA

Anjuta IDE Project File

Phân loại:Tệp nhà phát triển
Tập tin dự án được tạo bởi Anjata IDI, một chương trình phát triển phần mềm đồ họa cho Linuxtổ chức mã nguồn và nguồn lực cho một dự án phát triểnbao gồm các mục tiêu và thuộc tính dự án để xây dựng các tập tin nguồn vào một chương trình.

sự miêu tả:

Anja ID có sẵn cho màn hình GNOME Màn hình nền cho Linux.

ANJUTA (Anjuta IDE Project File) phần mềm liên quan:

Mac

1phần mềm

发送 E579 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。