The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ANIMSET

.ANIMSET

FaceFX Animation Set File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Tập tin hoạt hình khuôn mặt được tạo ra bởi FaceFX, một chương trình dùng để hoạt động biểu thức khuôn mặt trong các game videolưu trữ các hoạt cảnh đồng bộ với âm thanh phát ngôn của ngườikích hoạt âm môi thật cho các kí tự trò chơi ảo.

sự miêu tả:

Khi bạn đã hoàn thành thiết kế một bộ hoạt cảnh, bạn có thể xuất bản nó cho một tập tin.ANSIceT INMEE, mà lưu trữ phiên bản gỡ xuống của tập tin thú cưng thú cưng thích hợp để dùng trong trò chơi đích.

ANIMSET (FaceFX Animation Set File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E577 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。