The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AN8

.AN8

Anim8or File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Hoạt cảnh được tạo ra với Anim8or, một chương trình mô hình 3D và hoạt hình ký tự.hỗ trợ bản đồ họa tiết, bóng, ánh sáng, sương mù và các hiệu ứng OpenGL.

sự miêu tả:

Anim8or được phát triển bởi Steven Glanville và có thể tải xuống công ty máy tính của Windows.

AN8 (Anim8or File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E561 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AN8

Vector NTI DNA File

Phân loại:tập tin dữ liệu
Tập tin chuỗi DNA lưu vào định dạng của Vector NTI và được sử dụng bởi các chương trình phân tích sinh học như Vector NTI và trình soạn thảo Genomelưu dữ liệu phân tử, gồm tên và kích thước các phân tửcó thể chứa ghi chú, tính năng, các nơi cấu tạo enzyme, và các điểm số nguyên tố.

AN8 (Vector NTI DNA File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E562 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。