The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AN2

.AN2

Croc Legend of the Gobbos Animation File

Phân loại:Tệp trò chơi
Tập tin được sử dụng bởi Croc Legend of the Gobbos, a 3D advice game nơi cầu thủ điều khiển một cá sấu tên "Croc" qua nhiều cấp độchứa chuỗi hoạt cảnh cho trò chơicó thể tìm thấy trong thư mục gdata/ani2 của bộ sửa game.

sự miêu tả:

Lấy mẫu tên tập tin AN2 bao gồm banh.an2, intro.an2, và sad.an2.

AN2 (Croc Legend of the Gobbos Animation File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E560 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。