The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AMF

.AMF

Additive Manufacturing File

Phân loại:Tệp hình ảnh 3D
Một tập tin AMF là tập tin sản xuất phụ đã được dùng bởi các chương trình CAB để mô tả các đối tượng in 3D.Nó chứa một hoặc nhiều vật thể, bao gồm hình học, màu và vật liệu của các tập s ố tạo ra các vật thể.Các tập tin AMF cũng lưu giữ chòm sao (s ự sắp đặt) của nhiều vật thể và siêu dữ liệu chỉ định tác giả, tên tuổi, tác quyền, và hướng dẫn đặc biệt cho các vật thể.

sự miêu tả:

Từ sau cuộc đua đầu năm nay, định dạng.STL là tiêu chuẩn của ngành công nghiệp để lưu giữ và truyền thông tin giữa các chương trình CAN và dụng cụ sản xuất phụ.Bây giờ, với sự xuất hiện của in 3D, cần phải có nhiều dạng có khả năng hơn để lưu và chuyển tất cả các thông tin về vật thể 3D cần thiết cho việc in 3D.Sự cần thiết này đã làm cho dạng định dạng.3MF và AMF càng phổ biến hơn. The AMF format is an open format developed by American Society for Testing and Vật tế (ASTM) outrun in thẩm mỹ in thẩm mỹ (ASTM) outfit in thẩm mỹ. The format is designed to be a Đoàn solution for keeping 3D physical Information much like the.PDF format is for story documents.Nó dựa vào XML và được thiết kế đơn giản, có khả năng leo nên và tương lai tương lai tương thích.Dạng thức dùng các đường lưới tam giác để mô tả bề mặt, dù chúng có cong hay cạnh không cảnh trên bề mặt 3D.Màu sắc được chỉ định bằng giá trị của RGBA (kênh đỏ, xanh, xanh và alpha). Bạn có thể xuất thông tin về đối tượng 3D đến dạng AMF bằng các chương trình như Dassault Systems SolIDworks và Tự Tháp.Các máy in 3D hỗ trợ định dạng bao gồm vật thể và Hình.Bạn có thể xem tập tin AMF với chương trình tự do phe tự do Autosktop Meshmix.

AMF (Additive Manufacturing File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E535 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AMF

Advanced Module File

Phân loại:Tập tin âm thanh
Tống tập tin đã lưu vào dạng dạng nền cao của DSMI (AMF).chứa dữ liệu bài hát và mẫu được dùng cho âm thanh nhạccó thể được chơi với chương trình theo dấu âm thanh.

sự miêu tả:

Kiểu AMF cũng có thể tượng trưng cho định dạng âm nhạc ASLICON.

AMF (Advanced Module File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

Mac

3phần mềm

Linux

4phần mềm

Android

2phần mềm

发送 E536 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。