The X

2种文件使用AIS的扩展名

.AIS

ACDSee Image Sequence File

分类:光栅图像文件
Dữ liệu lát được tạo bởi phần mềm sửa ảnh của ACtesechứa một chuỗi ảnh, cũng như sự chuyển đổi, thiết lập thời gian và hiệu ứngthường được dùng để biên tập ảnh cưới hay ảnh đi nghỉ gia đình.

说明:

GHI CHÚ: Trợ lý ảnh chụp ACD không còn dùng tập tin AIS cho chương trình trượt.Thay vào đó, chương trình đã công bố những chương trình Slide về.E3, SCC, và.SWF.Tiết kiệm chương trình trượt dùng phần mở rộng ASW.

AIS(ACDSee Image Sequence File)相关软件:

Windows

2个软件

发送 E484 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AIS

Velvet Studio Instrument

分类:音频文件
Bộ phận mềm được tạo ra từ mẫu âm thanh.được dùng bởi Velvet Studio, và audio track progression

AIS(Velvet Studio Instrument)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E485 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。