The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng AIR

.AIR

Adobe AIR Installation Package

Phân loại:tệp thực thi
Một tập tin ARR là một gói cài đặt được dùng để phát tán ứng dụng Adobe Air.Nó chứa mã và tất cả tài sản cần đăng ký.Các tập tin AIL thường được phân phối qua tải xuống nhưng cũng có thể được phân phối qua email hoặc CD-ROM.

sự miêu tả:

Các tập tin ARR giống với những tập tin JPEG và DMG phổ biến, được dùng để cài đặt ứng dụng.Tuy nhiên, các tập tin ARR có thể được dùng để cài đặt ứng dụng trên nhiều bục, trong khi tập tin tử hình và tập tin DMG bị giới hạn cho Windows và MacOS. Nếu bạn nhận được một tập tin ARR thì cần phải cài Adobe Air vào máy tính để mở tập tin đó.Sau khi bạn cài đặt chương trình, đơn giản hãy nhắp đôi vào tập tin ARR và ứng dụng sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn. Việc chú ý là hệ thống Windows Vista có lẽ không thể đăng ký đúng phần mở rộng tập tin «.air » vì một tổ chức kiểu tập tin bị khóa trong hệ thống. GHI CHÚ: KHÔNG tượng trưng cho "Adore Integrated runtime" và là một môi trường đa platform để chạy các ứng dụng trên Internet trên màn hình nền.

AIR (Adobe AIR Installation Package) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E482 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.AIR

M.U.G.E.N. Animation File

Phân loại:Tệp trò chơi
Game tập tin được dùng bởi M.U.G.E.N., một động cơ đánh trận 2Dchỉ định hoạt động của chuyển động ký tự, như chạy, nhảy, đá, hoặc sử dụng khả năng đặc biệtcũng có thể xác định hoạt động cho nền và các thanh y tế.

sự miêu tả:

Các tập tin ARR được lưu theo một định dạng văn bản thường và có thể được sửa đổi bằng một trình soạn thảo. GHI CHÚ: các tập tin ARR chỉ ra cách hoạt động các tinh chứa trong tập tin.SFF.

AIR (M.U.G.E.N. Animation File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E483 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。